Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Субота, Груд 15


Ви тут: Головна

Обговорення перспективних планів та проектів

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2015 рік

Аналіз регуляторного впливу
проекту регуляторного акта – проекту рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2015 рік
 
Розробник – фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
 
За даними Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, у місті Дніпропетровську у І півріччі 2014 року здійснювали діяльність з надання в оренду нерухомого майна 6097 громадян, за результатами діяльності яких сплачено податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 9,5 млн. грн.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» затверджено Методику визначення мінімальної суми  орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб та рекомендовано органам місцевого самоврядування міст, на території яких розміщене нерухоме майно, що надається в оренду, визначати мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі такого майна за формулою, що міститься у Методиці.
Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі визначається щорічно, до початку звітного податкового року. Основою її розрахунку по м. Дніпропетровську є показник опосередкованої вартості спорудження житла по Дніпропетровській області.
Так, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни від 28.07.2014 № 207«Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» затверджено та рекомендовано до застосування по Дніпропетровській області показник опосередкованої вартості спорудження житла, який складає5 570 грн. за 1 кв.м  загальної площі квартир будинку з урахуванням ПДВ.
Це потребує здійснення нових розрахунків та затвердження з 01.01.2015 нової мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб шляхом прийняття рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2015 рік.
 

2. Визначення цілей державного регулювання
 
         Метою розробки та впровадження рішення Дніпропетровської міської ради є приведення діючого нормативно-правового акта міської ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час.
Крім того, цілями нового рішення є врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначеного податку.
 
        
3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей
 
Під час підготовки проекту рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акта.
Першим альтернативним способом є залишення існуючої на даний момент ситуації без внесення змін.       
Задля цього при визначенні об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб необхідно б було продовжити дію мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, встановленої на 2014 рік рішенням Дніпропетровської міської ради від 27.11.2013 № 6/43. Однак, у зв’язку зі зростанням показника опосередкованої вартості спорудження житла  по Дніпропетровській області, діюча мінімальна вартість не відповідала б сьогоднішній кон’юнктурі ринку. Це негативно б вплинуло на рівень бюджетних надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Тому, така альтернатива є неприйнятною.
Другим альтернативним способом досягнення цілей державного регулювання є прийняття нового рішення Дніпропетровської міської радипро затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. Це дасть змогу привести діючий нормативно-правовий акт міської ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час та врегулювати відносини між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби України в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначеного податку.
Інших альтернатив немає. Отже, досягнення мети регуляторного акта іншими засобами, окрім цього, не уявляється можливим.
 
4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідних заходів
  
         Керуючись Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253, враховуючи зміну прогнозного середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла  по Дніпропетровській області, фінансово-економічним департаментом Дніпропетровської міської ради розрахована нова мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осібв залежності від функціонального використання та місцезнаходження об’єкта оренди. Величина цього показника погоджена членами робочої групи для визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, створеної розпорядженням міського голови.
Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, полягає у наступному. Здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами шляхом виконання норм пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу.
При цьому об’єкт оподаткування визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди, що визначається, виходячи з оновленої мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра.
Доходи фізичних осіб, отримані ними у вигляді орендної плати від надання в оренду нерухомості, оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставки податку, визначені в статті 167 Податкового кодексу України.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
 
Досягнення цілей, поставлених проектом рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2015 рік, можливе у повному обсязі. Вплив зовнішніх факторів, які можуть вплинути на ступінь досягнення цілей регуляторного акта, незначний.
Здійснення організаційних заходів з подальшого впровадження регуляторного акта буде здійснено органами державної податкової служби.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Таблиця вигод – витрат на 2015 рік
 
Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави, міста
Збільшення бюджетних надходжень
 
 
 Бюджетні витрати відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податкуна доходи фізичних осіб Зростання сум орендних платежів орендарів
 
Сфера інтересів громадян, мешканців міста
Врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податкуна доходи фізичних осіб Зростання сум орендних платежів орендарів
 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

 
Термін дії запропонованого регуляторного акта складає один рік.
 
8. Визначення показників результативності акта
Оцінка ефективності та результативності рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у разі його прийняття проводитиметься за такими статистичними показниками:
- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;
- кількість платників податку на доходи фізичних осіб від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності цього нормативно-правового акта за визначеними вище показниками буде здійснено у терміни, встановленими законодавством.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних аспектів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, їх буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Проект регуляторного акта публікується у газеті Дніпропетровської міської ради „Наше місто”, а також в електронному вигляді на Офіційному Інтернет-порталі Дніпропетровської міської ради та на сайті http://bc.dniprorada.gov.ua/.
 
 
 
 
Директор
фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради                                               І.П. Дробітько
 
 
 
 
 
 
 
 

Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – проекту рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014

1.Вид та назва проекту регуляторного акта, результативність якого відстежується: проект рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014 рік.
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради.
 
3. Цілі прийняття акта:
Метою розробки та впровадження рішення Дніпропетровської міської ради є приведення діючого нормативно-правового акта міської ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час.
Крім того, цілями нового рішення є врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного податку від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначеного податку.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 23.09.2013 по 01.11.2013.
 
5. Тип відстеження: базове відстеження.
 
6. Методи одержання результатів відстеження:
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, враховуючи цілі регулювання, для проведення відстеження визначені такі статистичні показники результативності регуляторного акта:
- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;
- кількість фізичних осіб – платників податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного податку від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності проекту цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу наявної інформації. Зокрема, для визначення статистичних показників результативності регуляторного акта використано інформацію Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
 
Назва показника Значення показника
2011 рік 2012 рік 6 місяців 2013 року
1. Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, тис. грн.:      
- від податку на доходи фізичних осіб 38 298,0 64 076,8 11 852,6
- від єдиного податку 1 544,2 10 651,3 11 258,1
 2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, ос.:      
- кількість фізичних осіб – підприємців та громадян – платників податку на доходи фізичних осіб від надання майна в оренду 17 461 23 929 13 661
- кількість фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку від надання майна в оренду 1 930 2 265 3 974
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Набуття чинності рішенням міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014 рік дає можливість врегулювати ситуацію, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час та забезпечити прогнозований рівень бюджетних надходжень.
Повторне відстеження результативності рішення буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
 
 
Перший заступник
міського голови                                                                           В. А. Мелещик     

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014 рік

Розробник – фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
державного регулювання
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» затверджено Методику визначення мінімальної суми  орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб та рекомендовано органам місцевого самоврядування міст, на території яких розміщене нерухоме майно, що надається в оренду, визначати мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі такого майна за формулою, що міститься у Методиці.
Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі визначається щорічно, до початку звітного податкового року. Основою її розрахунку по м. Дніпропетровську є показник опосередкованої вартості спорудження житла по Дніпропетровській області.
Так, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни від 07.08.2013№ 369«Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» затверджено та рекомендовано до застосування по Дніпропетровській області показник опосередкованої вартості спорудження житла, який складає 5 051грн. за 1 кв.м  загальної площі квартир будинку з урахуванням ПДВ.
Це потребує здійснення нових розрахунків та затвердження з 01.01.2014 нової мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб шляхом прийняття рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014 рік.
 
2. Визначення цілей державного регулювання
 
         Метою розробки та впровадження рішення Дніпропетровської міської ради є приведення діючого нормативно-правового акта міської ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час.
Крім того, цілями нового рішення є врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначених податків.
 
 
3. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідних заходів
 
 
         Керуючись Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253, враховуючи зміну прогнозного середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла  по Дніпропетровській області, фінансово-економічним департаментом Дніпропетровської міської ради розрахована нова мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осібв залежності від функціонального використання та місцезнаходження об’єкта оренди. Величина цього показника погоджена членами робочої групи для визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, створеної розпорядженням міського голови.
Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, полягає у наступному. Здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу без реєстрації орендодавця як фізичної особи – підприємця.
При цьому об’єкт оподаткування визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди, що визначається, виходячи з оновленої мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра.
Доходи фізичних осіб, отримані ними у вигляді орендної плати від надання в оренду нерухомості, оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 Податкового кодексу України.
        
 
4. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей
 
Під час підготовки проекту рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акта.
Першим альтернативним способом є залишення існуючої на даний момент ситуації без внесення змін.       
При цьому, при визначенні об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб та/або єдиного податку враховувалася б мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, встановлена рішенням Дніпропетровської міської ради від 26.12.2012 № 6/30. Однак, у зв’язку зі зростанням показника опосередкованої вартості спорудження житла  по Дніпропетровській області, діюча мінімальна вартість не відповідала б сьогоднішній кон’юнктурі ринку. Це негативно б вплинуло на рівень бюджетних надходжень від податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного податку. Тому, така альтернатива є неприйнятною.
Другим альтернативним способом досягнення цілей державного регулювання є прийняття нового рішення Дніпропетровської міської радипро затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. Це дасть змогу привести діючий нормативно-правовий акт міської ради у відповідність до ситуації, що склалася у ціновій політиці на ринку нерухомості на теперішній час та врегулювати відносини між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби України в частині нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного податку від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) та збільшення бюджетних надходжень та кількості платників зазначених податків.
Інших альтернатив немає. Отже, досягнення мети регуляторного акта іншими засобами, окрім цього, не уявляється можливим.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
 
Досягнення цілей, поставлених проектом рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2014 рік, можливе у повному обсязі. Вплив зовнішніх факторів, які можуть вплинути на ступінь досягнення цілей регуляторного акта, незначний.
                 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Таблиця вигод – витрат
 
Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави, міста
Збільшення бюджетних надходжень
 
 
 Бюджетні витрати відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податкуна доходи фізичних осіб та єдиного податку Зростання сум орендних платежів орендарів
 
Сфера інтересів громадян, мешканців міста
Врегулювання відносин між орендарями, орендодавцями та органами державної податкової служби в частині нарахування (сплати) податкуна доходи фізичних осіб та єдиного податку Витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

 
Термін дії запропонованого регуляторного акта складає один рік. У разі зміни середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла вищезазначена мінімальна вартість місячної оренди буде переглядатися та прийматимуться нові рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб.
 
8. Визначення показників результативності акта
Оцінка ефективності та результативності рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у разі його прийняття проводитиметься за такими статистичними показниками:
- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;
- кількість платників податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).
 
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

Відстеження результативності цього нормативно-правового акта за визначеними вище показниками буде здійснено у терміни, встановленими законодавством.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних аспектів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, їх буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Проект регуляторного акта публікується у газеті Дніпропетровської міської ради „Наше місто”, а також в електронному вигляді на сайті Дніпропетровської міської ради  http://bc.dniprorada.gov.ua/.
 
 
 
 
Директор
фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради                                               І.П. Дробітько
 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

Проекту регуляторного акта – проекту рішення Дніпропетровської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд  для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську»
 
(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308).
           Регуляторний орган– Дніпропетровська міська рада.
           Розробник документа– Департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 75, тел. 744 62 95;
Відповідальна особа – В.о. директора департаменту С.Б. Широков
Контактний телефон– 744-31-58
Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених Земельним кодексом України, законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впорядкування процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у  м.Дніпропетровську.
 
1.                Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.
Діяльність яка пов'язана з удосконаленням процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську шляхом встановлення єдиних вимог до такого порядку, покликана врегулювати наступні питання:
1.   Необхідність врегулювання порядку та процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську у зв'язку із недостатнім регламентуванням цього питання на законодавчому рівні;
2.    Недостатня інформованість підприємств, організацій, фізичних осіб щодо процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
         
Вищезгадані проблеми стосуються наступних груп:
         - міської влади, неефективне використання земельних ресурсів приводить до  несвоєчасного надходження або ненадходження  коштів в місцевий бюджет;
 - суб’єктів господарювання– відсутність діючої процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську.
 
Причинами виникнення зазначених проблем є:
     1. Внесення змін до Земельного кодексу України.  
    2. Недостатнє регулювання відносин у сфері ринку землі чинними нормативно-правовими актами.
 
2. Мета та цілі правового регулювання.
·              врегулювання процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
·              забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету коштів за користування земельним ділянками для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
·              задоволення інтересів територіальної громади за  допомогою більш ефективного землекористування;                                                                          
·              вдосконалення системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів міста у розрізі видів використання  та планування використання з врахуванням перспектив розвитку міста. 
Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:
ü   вдосконалення місцевих нормативних актів  з регулювання земельних відносин;
ü   забезпечення  отримання суб’єктами господарювання інформації, щодо процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську.
 
3. Альтернативи.
1. Не приймати новий нормативно-правовий акт, а процедуру  розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську здійснювати лише на основі Земельного кодексу України.
Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим,  що Земельним кодексом України  передбачено набуття прав на землю виключно на земельних торгах, окрім випадків, перелічених у ст. 134 Земельного кодексу України. Проведення земельних торгів передбачає розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та оформлення технічного паспорту об'єкту торгів (лота), і вартість робіт щодо підготовки лота до торгів робить цю процедуру абсолютно збитковою.
2. Прийняття запропонованого регуляторного акту проекту рішення Дніпропетровської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд  для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську ”.
Вказана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Переваги обраного способу досягнення цілей в тому, що даний регуляторний акт враховує  зміни до Земельного кодексу України, ст. 6 Закону України «Про оренду землі», і  має чітко вказаний механізм розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську.
Регуляторний акт дасть можливість розв’язання вищевказаних проблем та одночасного вирішення питання надходження додаткових коштів до бюджету, планування бюджету міста.
 
4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми.
 
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:
Адміністративно-правових:
-                вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та розробити прозорий порядок і механізм розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
Організаційні заходизаймають значне місце у досягненні мети, цілей РА  і завдань щодо удосконалення регулювання земельних відносин у м. Дніпропетровську, а саме:
- підвищення прозорості процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
 -  забезпечення раціонального використання земельного фонду міста і методів його оцінки.
Інформаційно-рекламні:
-               забезпечення можливості одержання суб'єктами господарювання інформації про порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення
Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання органами місцевого самоврядування та  суб’єктами господарювання його вимог. 
Даний  РА мотивує суб'єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:
1.Вдосконалення  механізму розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
2. Підвищення рівня  інформованості підприємств, організацій, фізичних осіб щодо процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
3. Вдосконалення системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів міста у розрізі видів використання  та планування використання з врахуванням перспектив розвитку міста. 
Основними  зовнішніми чинниками,  які можуть   вплинути на дію регуляторного акту  є:
Позитивні:
1.                збільшення кількості заяв від суб'єктів господарювання про розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
2.                рівень прибутків суб’єктів господарювання;
3.                рівень поінформованості населення з даного питання;
Негативні:
1.                зменшення кількості заяв від бажаючих щодо розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську;
2.                встановлення нових правових норм державою щодо розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.
 
 

 
6. Очікувані результати прийняття акта.
 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування позитивний імідж;
поліпшення бізнес-клімату;
чітка координація дій при прийнятті управлінських рішень;
підвищення  рівня довіри до місцевої влади;
можливість впливати на стратегічний розвиток міста;
забезпечення повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
збільшення доходів міського бюджету за рахунок надходжень, пов’язаних зі сплатою за користування земельними ділянками.
 
Часові витрати пов’язанні з підготовкою правовстановлюючих документів на тимчасові споруди та на земельні ділянки, на яких вони розміщені;
Грошові і часові витрати пов’язані з визначенням земельної ділянки в натурі(на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
Грошові і часові витрати пов’язанні з виготовленням відповідної документації.
 
Суб’єкти господарювання, які отримали землю в оренду можливість отримання дозвільних документів на тимчасові споруди;
більш прозора процедура оформлення правовстановлюючих документів;
прогнозування господарювання  і витрат часу на процедуру оформлення документів;
рівні умови для однакових видів бізнесу;
встановлення чіткої процедури;
передбачуваність дій влади;
 
Грошові витрати пов’язанні з:
- витрати на нотаріальне завірення копій установчих документів;

 
Територіальна громада міста Покращення стану виплат на соціальну сферу та інших виплат з місцевого бюджету.
покращення благоустрою міста;
поліпшення стану прозорості дій влади;
розширення  інформаційної базі про процедуру оформлення  документів на тимчасові споруди
 
 

7. Строк дії.
Термін дії регуляторного акта безстроковий. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законодавства України та в інших випадках.
 
8. Показники результативності.
В якості визначення результативності запропонованого регуляторного акту пропонуються наступні показники :
– кількість часу, яка витрачається на підготовку правовстановлюючих документів у порівнянні із попередніми  роками (соціологічне опитування –повторне дослідження);
–     кількість  наданих правовстановлюючих документів на тимчасові споруди в порівнянні з попередніми роками;
–     рівень надходження до місцевого бюджету коштів від сплати за користування земельними ділянками під тимчасовими спорудами у порівнянні із попередніми роками;
– відсутність скарг від фізичних та юридичних осіб щодо невпорядкованості процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;
-  рівень поінформованості  фізичних та юридичних осіб щодо порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську.
 
9. Заходи відстеження  результативності акта
Повторне відстеження  результативності даного рішення  буде здійснено  через рік  з дня набрання ним чинності.
 
 
 
В.о. директора департаменту корпоративних
прав та правового забезпечення
Дніпропетровської міської ради                                                      С.Б. Широков