Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

П`ятница, Вер 21


Ви тут: Інші обговорення

Інші обговорення

24.01.2017 з 17.00 до 19.00 у приміщенні Соборної районної у місті ради (пл. Шевченка, 7) відбудуться громадські слухання


24.01.2017 з 17.00 до 19.00 у приміщенні Соборної районної у місті ради (пл. Шевченка, 7) відбудуться громадські слухання з питання запобігання руйнуванню навколишнього середовища на території урочища Тунельна балка у м. Дніпрі.

Обговорення проекту «Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2016 – 2020 роки»

Управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради планує затвердження «Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2016 – 2020 роки».

Просимо всіх небайдужих до 25.09.2016 надати свої пропозиції та зауваження стосовно зазначеного питання до управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради одним із зазначених способів:

-    письмово (просп. Карла Маркса, 75, к. 320, м. Дніпропетровськ, 49000);

-    електронною поштою (  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді
на 2016 – 2020 роки

 

1. Визначення проблеми та обґрунтування необхідності  її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми

 
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) базується на необхідності повноцінного розвитку та самореалізації молоді, що є однією із суспільних цінностей,  соціальній підтримці молоді, реалізації молодіжної політики, поліпшенні соціально-економічного становища молоді, підтримці молодіжних ініціатив, вихованні національних почуттів серед молоді, утвердженні  патріотизму, моральності,  формуванні загальнолюдських цінностей серед молоді та активізації діяльності органів місцевого самоврядування.
Програму розроблено відповідно дозаконів України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про соціальну роботу з сім’ями,дітьми та молоддю”, Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2016 – 2020 роки, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки.

Проблемами, які потребують розв’язання є:
- несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;
- відсутність у молоді мотивів і навичок до самостійного отримання знань;
- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та практичних вмінь і навичок молодих фахівців;
- складність та тривалість переходу молоді від навчання до стабільної та задовільної роботи;
- повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді міста;
- недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді;
- високий рівень захворюваності та смертності молоді, слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя;                                                                                            
- недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;
- недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці;
- низький рівень професійної орієнтації молоді;
- низький рівень забезпечення молодих сімей житлом;
- слабкий рівень організації та культури молодіжного дозвілля;
- низька інтегрованість молоді міста у світове та всеукраїнське молодіжне співтовариство;
- відсутність ефективного механізму реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
- брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;
- недостатні зусилля органів місцевого самоврядування у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської - позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;
- відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;
- перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;
- відсутність у місті єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання.

Основними  пріоритетами в реалізації молодіжної політики стали формування національної свідомості та патріотичне виховання молоді,розвитку комплексної системи національно-патріотичного виховання, розширення системи неформальної освіти,формування правової культури та профілактика протиправної поведінки молоді, підтримка діяльності громадських об’єднань, учнівського та студентського самоврядування, пропаганда здорового способу життя серед молоді та підлітків, підтримка творчої та обдарованої молоді, сприяння розвитку дозвілля молоді, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики, поліпшення становища молодої сім’ї, зайнятість молоді, захист її від безробіття та розвиток трудової активності, встановлення міжнародних молодіжних контактів.

З огляду на те, що здійснення ефективної молодіжної політики потребує виділення бюджетних асигнувань відповідному розпорядникові, виникає необхідність прийняття і реалізації Програми.
 
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
 
Об’єктивними та суб’єктивними причинами виникнення зазначених проблем є:
- відносно низький рівень соціально-економічного розвитку та обмежені матеріальні ресурси міста;
- відсутність системної роботи та єдиного стратегічного підходу органів місцевого самоврядування щодо патріотичного виховання молоді;
- відсутність міських програм національно-патріотичного виховання молоді;
- недосконалість механізмів залучення молоді на всіх етапах становлення та розвитку місцевого самоврядування;
- слабка координація і взаємодія органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання;
- нерозвинена система молодіжної інфраструктури в місті;
- відсутність повноцінного механізму формування та реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, налагод-ження зв’язку між управлінськими структурами і молодіжним середовищем;
- низький рівень поінформованості молоді про політику в молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання;
- відсутність у системі органів місцевого самоврядування структурного підрозділу, що координує діяльність усіх органів, установ, організацій у сфері національно-патріотичного виховання молоді;
- відсутність систематичного вивчення та запозичення позитивного зарубіжного та всеукраїнського досвіду у сфері молодіжної політики та у сфері національно-патріотичного виховання.

Політика у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання потребує удосконалення з метою приведення у відповідність з сучасними потребами молоді та українського суспільства.
Наведене обумовлює необхідність розроблення єдиної та цілісної Програми.
 

2. Мета Програми

 
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.
 

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконанняПрограми

 
Досягнення мети Програми може забезпечити:
спільну та скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, а саме: громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами та у сфері національно-патріотичного виховання молоді, за безпосередньою участю молоді;
підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства;
посилення роботи з розвитку міжнародного та всеукраїнського молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та Всеукраїнську молодіжну спільноту;                                                     
застосування кращих досягнень світової та всеукраїнської практики формування та реалізації політики у молодіжній сфері та у сфері національно-патріотичного виховання.

Програма ґрунтується на системі загальноєвропейських принципах: відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання, що сприятиме:
посиленню ролі молоді у суспільно-політичному житті міста та становленню її як одного із ключових суб’єктів державної політики у молодіжній сфері;
дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;
органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської позиції та патріотизму;
створенню умов для розширення соціальних гарантій молоді;
підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню умов для її зайнятості.

Програма передбачає концентрацію зусиль на таких завданнях:
зайнятість молоді та її професійна  підготовка;
соціальна підтримка молоді;
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, розвитку системи неформальної освіти для молоді та організація молодіжного дозвілля;
національно-патріотичне виховання молоді;
надання підтримки громадським організаціям у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання та органів учнівського та студентського самоврядування.

Координацію між секторального співробітництва щодо реалізації молодіжної політики та політики у сфері національно-патріотичного виховання здійснюватиме департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради.
Програма реалізовуватиметься упродовж 2016 – 2020 років.
 

4. Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведено у додатку 1.


5. Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми дасть змогу:
збільшити чисельність молоді, залученої до програм і заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості;
забезпечити розвиток системи неформальної освіти молоді;
збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;
забезпечити розвиток молодіжного підприємництва, формування підприємницьких навичок молоді;
забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;
підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;
зміцнити системи учнівського та студентського самоврядування;
забезпечити розвиток молодіжної інфраструктури міста;
сприяти залученню молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;
підвищити рівень міжсекторального співробітництва у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді;
підвищити серед молоді рівень патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;
забезпечити інтеграцію молоді міста в міжнародні та всеукраїнські молодіжні структури;
забезпечити умови і підтримку з боку місцевого самоврядування для ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;
підвищити рівень інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;
підвищити рівень  міжнародної співпраці та співпраці з іншими містами України, що успішно упроваджують заходи у сфері молодіжної політики національно-патріотичного виховання;
створити ефективну систему національно-патріотичного виховання молоді.

Оцінка стану виконання Програми проводиться департаментом гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради.

У разі потреби здійснюватимуться перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

Очікувані результати виконання Програми наведено удодатку 2.
 

6. Обсяги та джерела фінансування

 
Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей місцевого бюджету під час формування їх показників.

Про проведення 17.10.2016 громадських слухань з питання перейменування вул. Пулюя в Амур-Нижньодніпровському районі (колишнє найменування – вул. Логаша) на вул. Луї Брайля

17.10.2016 з 16.00 до 18.00 у приміщенні Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради (просп. Мануйлівський, 31) планується проведення громадських слухань з питання перейменування вул. Пулюя в Амур-Нижньодніпровському районі (колишнє найменування – вул. Логаша) на вул. Луї Брайля.

Організатор обговорення: Дніпропетровська міська рада.

Найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти іншу назву: вул. Пулюя в Амур-Нижньодніпровському районі (колишнє найменування – вул. Логаша).

Назва, що пропонується присвоїти юридичній особі: вул. Луї Брайля.

Строк, місце, час громадського обговорення: 17 жовтня 2016 р. з 16.00 до 18.00 у приміщенні Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради  (просп. Мануйлівський, 31).

Поштова адреса та адреса електронної пошти для подання пропозицій та зауважень: 49600 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Леніна, 29-А, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Вказану пропозицію було запропоновано Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Українське товариство сліпих».

Враховуючи, що вулиця Логаша (нині це вулиця Івана Пулюя) пов’язана з місцем роботи та місцем проживанням сліпих, було запропоновано для перейменування саме цю вулицю.

Луї́ Брайль (04.01.1809 – 06.01.1852) - французький тифлопедагог. Осліп в 3-літньому віці. В 1829 розробив рельєфно-крапковий шрифт для сліпих, що використовується і дотепер в усьому світі.

Про проведення 12.10.2016 громадських слухань з питання перейменування частини вулиці Юрія Савченка на бульвар Батальйону Дніпро та присвоєння скверу в районі вул. Юрія Савченка найменування – «сквер Героїв полку Дніпра-1»

12.10.2016 з 16.00 до 18.00 у приміщенні Центральної районної у місті ради (вул. Князя Ярослава Мудрого, 42) планується проведення громадських слухань з питання перейменування частини вулиці Юрія Савченка (від вул. Старокозацької до вул. Кавалерійської) на бульвар Батальйону Дніпро та присвоєння скверу в районі вул. Юрія Савченка (між вул. Старокозацькою та просп. Пушкіна) найменування – «сквер Героїв полку Дніпра-1»

Організатор обговорення: Дніпропетровська міська рада.

Найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти іншу назву: частина вулиці Юрія Савченка (від вул. Старокозацької до вул. Кавалерійської) на бульвар Батальйону Дніпро та присвоєння скверу в районі вул. Юрія Савченка (між вул. Старокозацькою та просп. Пушкіна) найменування – «сквер Героїв полку Дніпра-1».

Строк, місце, час громадського обговорення: 12 жовтня 2016 р. з 16.00 до 18.00 у приміщенні Центральної районної у місті ради  (вул. Князя Ярослава Мудрого, 42).

Поштова адреса та адреса електронної пошти для подання пропозицій та зауважень: 49600 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Леніна, 29-А, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Пропозиція щодо увічнення пам’яті героїв полку «Дніпро-1» шляхом перейменування частини вулиці Юрія Савченка (від вулиці Старокозацької до вулиці Кавалерійської) на «бульвар Батальону Дніпро» та присвоєння скверу в районі вулиці Юрія Савченка (між проспектом Пушкіна та вулицею Старокозацькою) найменування – «сквер Героїв полку Дніпра-1».

З вказаною пропозицією звернулися Головне управління національної поліції в Дніпропетровській області, полк патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1» та Громадське формування з охорони громадського порядку «Штаб національного захисту Дніпропетровської області

Сторінка 1 з 10