Дніпровська міська рада

офіційний Інтернет-портал

Вівторок, Лип 17


Ви тут: Головна

Інформація управління-служби у справах дітей

опубліковано 30.11.2015
Соціальний захист
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які виховуються у сімейних формах виховання
 
        Кожна дитина має право на виховання в сімейному оточенні. Якщо діти за певних життєвих обставин залишилися без батьківського піклування, то обов’язок забезпечення їхнього розвитку й виховання бере на себе держава. Пріоритетом у влаштуванні таких дітей Сімейним кодексом України, Законами України „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” визначено саме сімейне виховання. Розвиток сімейних інститутів улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в останні роки набув загальнодержавного значення та є життєво необхідною умовою виховання дітей, позбавлених можливості виховуватися в біологічній родині.
В Україні існує чотири форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За їх пріоритетністю визначений перелік – усиновлення, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.
 
Усиновлення – є найкращою із всіх можливих на сьогодні форм сімейного влаштування дитини, це прийняття її у сім’ю на правах рідної доньки чи сина. Це єдина форма сімейного виховання має наслідком втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Усиновлення породжує між батьками (усиновителями) та дитиною взаємні права та обов’язки, які передбачені законодавством України для батьків та їхніх біологічних дітей.
Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду. Дитина може бути усиновлена з будь-якої форми влаштування: опіки, прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, дитячого будинку, якщо вона перебуває на обліку як дитина, яка підлягає усиновленню.
Для розвитку та підтримки національного усиновлення законодавством України передбачено підтримка подружніх пар, які всиновлюють дитину. Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” передбачено допомогу при усиновленні дитини, яка надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.
З 1 липня 2014 року розмір допомоги при усиновленні дитини становить 41 280 гривень, виплата здійснюється одноразово у розмірі  10 320 гривень, а щомісячна виплата допомоги  проводиться протягом 36 місяців (по 860 гривень). Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.
Встановлення опіки та піклуванняє найпоширенішою формою сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - це влаштування дітей в сім’ї громадян, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування - над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіка, піклування встановлюється органами опіки та піклування.
Дитина, над якою встановлено опіку, піклування, не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає державні пільги, передбачені для такої категорії дітей. За такими дітьми зберігається право на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, на відшкодування у зв’язку з втратою годувальника.
Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”  передбачено державну допомогу на дітей, які знаходиться під опікою і піклуванням, розмір якої дорівнює двом прожитковим мінімумам для дитини відповідного віку, а саме:
з 01.12.2015
-        на дітей віком до 6 років – 2 334 грн. (1167 грн. х 2);
-        на дітей віком від 6 до 18 років – 2 910 грн. (1455 грн. х 2);
 
Якщо дитині виплачується призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги,розмірдержавної соціальної допомогивизначається якрізницяміж двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, допомоги (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).
 
Прийомна сім’я  це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 Дитячий будинок сімейного типу– окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  виховуються у прийомній сім’ї (прийомні діти) та дитячих будинках сімейного типу (вихованці) до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІУ рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. Ці діти зберігають статус сироти або позбавленої батьківського піклування, також  за ними зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Держава надає родинам, які беруть на виховання дітей, матеріальну і соціальну підтримку.  Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” передбачено державну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розмір якої дорівнює двом прожитковим мінімумам для дитини відповідного віку, а на осіб від  18  до  23  років,  які  навчаються  за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних  закладах,  розмір  соціальної  допомоги  становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи, а саме:
з 01.12.2015
-        на дітей віком до 6 років – 2 334 грн. (1 167 грн. х 2);
-        на дітей віком від 6 до 18 років – 2 910 грн. (1 455 грн. х 2);
-        для осіб від 18 до 23 років – 2 756 грн. (1 378 грн. х 2).
У разі, коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).
Прийомні батьки та батьки-вихователі отримують грошове забезпечення за виховання дітей. Одному з прийомних батьків та батьків-вихователів виплачується грошове забезпечення за надання послуг у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину. Грошова допомога призначається на кожну дитину:
з 01.12.2015
-        на дитину віком до 6 років – 816,9 грн.;
-        для дітей віком від 6 до 18 років – 1018,5 грн.;
-        на осіб від 18 до 23 років –  964,6 грн.
 
Сумарний обсяг грошового забезпечення для батьків-вихователів не повинен перевищувати п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою. Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.
 
Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48

опубліковано 28.10.2015
 
ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську, станом на 01.11.2015

 
Станом на 01.11.2015 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1683 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, із них:
1522 дитини виховуються в сімейних формах виховання, що складає 90,4 , а саме:
- 1205 дітей виховуються під опікою в сім'ях громадян;
- 149 дітей виховуються в прийомних сім'ях;
- 168 дітей виховується в дитячих будинках сімейного типу.

У 2015 році без батьківської опіки у місті залишилися 215 дітей.
Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих дітей у сімейні форми виховання, а саме: 122 дитини влаштовано під опіку та піклування в сім'ї громадян, 25 дітей - до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста, 19 дітей усиновлено, 5 дітей повернуто на виховання батькам. Таким чином, 79,5  дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання. Також ще 8 дітей тимчасово влаштовані до сімей громадян, яких буде призначено опікунами над цими дітьми.

Станом на 01.1 1.2015 У місті усиновлено вже 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 53 дитини - громадянами України та 4 дитини іноземними громадянами.

Сьогодні у місті функціонує 83 прийом ні сім'ї, де виховуються 110 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 82 дитини. Протягом 2015 року у місті створеllО 10 прийомних сімей, до яких влаштовано 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 7 дітей довлаштовано до діючих дитячих будинків сімейного типу. Ще 6 кандидатів пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім 'ї, дітей та молоді та здійснюють підбір дітей.

З державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 24 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.

Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ, 
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48опубліковано 04.08.2015

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську, станом на 01.08.2015

 
Станом на 01.08.2015 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1703 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, із них:
        1540 дітей виховуються в сімейних формах виховання, що складає 90,4 %, а саме:
-       1206 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-        155 дітей виховуються в прийомних сім’ях;
-        179 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
Протягом поточного 2015 року без батьківської опіки у місті залишилися 163 дитини. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих  дітей у сімейні форми виховання, а саме: 82 дитини  влаштовано під опіку та піклування в сім’ї громадян, 21 дитину - до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста, 11 дітей усиновлено, 3 дитини повернуто на виховання батькам. Таким чином, 71,8 % дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання. Також ще 15 дітей тимчасово влаштовані до сімей громадян, яких буде призначено опікунами над цими дітьми.
Станом на 01.08.2015 у місті усиновлено вже 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 36 дітей – громадянами України та 4 дитини іноземними громадянами.
Станом на 01.08.2015 у місті функціонує 83 прийомні сім’ї, де виховуються 115 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 83 дитини. Протягом 2015 року у місті створено 7 прийомних сімей, до яких влаштовано 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування., ще 5 дітей довлаштовано до діючих дитячих будинків сімейного типу. Ще 7 кандидатів пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді та здійснюють підбір дітей.
З державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
 

Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48


опубліковано 03.07.2015

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську, станом на 01.07.2015

 
Станом на 01.07.2015 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1698 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:
        1545 дітей виховуються в сімейних формах виховання, що складає 91 %, а саме:
-       1210 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-        156 дітей виховуються в прийомних сім’ях;
-        179 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
Протягом поточного 2015 року без батьківської опіки у місті залишилися 37 дітей. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих  дітей у сімейні форми виховання, а саме: 73 дитини  влаштовано під опіку та піклування в сім’ї громадян, 20 дітей - до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста, 8 дітей усиновлено, 2 дитини повернуто на виховання батькам. Таким чином, 75,2 % дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання. Також ще 7 дітей тимчасово влаштовані до сімей громадян, яких буде призначено опікунами над цими дітьми.
За підсумками І півріччя 2015 року у місті усиновлено вже 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 32 дитини – громадянами України та 3 дитини іноземними громадянами.
Станом на 01.07.2015 у місті функціонує 82 прийомні сім’ї, де виховуються 114 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 85 дітей. Протягом 2015 року у місті створено 6 прийомних сімей, до яких влаштовано 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування., ще 5 дітей довлаштовано до діючих дитячих будинків сімейного типу. Ще 9 кандидатів пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді та здійснюють підбір дітей.
З державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
 

Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48


опубліковано 04.06.2015

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську, станом на 01.06.2015

 
Станом на 01.06.2015 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1712 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:                  
1550 дітей виховуються в сімейних формах виховання, що складає 90,5 %, а саме:
-       1220 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-        156 дітей виховуються в прийомних сім’ях;
-        174 дитини виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
Протягом поточного 2015 року без батьківської опіки у місті залишилися 123 дитини. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих  дітей у сімейні форми виховання, а саме: 61 дитину влаштовано під опіку та піклування в сім’ї громадян, 16 дітей - до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста, 4 дитини усиновлено, 2 дитини повернуто на виховання батькам, ще 9 дітей тимчасово влаштовані до сімей громадян, яких буде призначено опікунами над дітьми.
Також протягом поточного 2015 року у місті усиновлено вже 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 22 дитини – громадянами України  та 3 дитини іноземними громадянами.
Станом на 01.06.2015 у місті функціонує 82 прийомні сім’ї, де виховуються 114 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 85 дітей. Протягом 2015 року у місті створено 5 прийомних сім’ї, до яких влаштовано 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування., ще 5 дітей довлаштовано до діючих дитячих будинків сімейного типу. Ще 7 кандидатів пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді та здійснюють підбір дітей.
З державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 

Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48


опубліковано 07.05.2015

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську, станом на 01.05.2015
 

Станом на 01.05.2015 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1709 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:
        1542 дитини виховуються в сімейних формах виховання, що складає 90,2 %, а саме:
-       1214 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-        154 дитини виховуються в прийомних сім’ях;
-        174 дитини виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
Протягом поточного 2015 року без батьківської опіки у місті залишилася 103 дитини. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих  дітей у сімейні форми виховання, а саме: 44 дитини влаштовано під опіку та піклування в сім’ї громадян, 10 дітей - до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста, 4 дитини усиновлено, 2 дитини повернуто на виховання батькам, ще 7 дітей тимчасово влаштовані до сімей громадян, яких буде призначено опікунами над дітьми.
Також протягом поточного 2015 року у місті усиновлено вже 24 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського  піклування, з них 21 дитину – громадянами України  та 3 дитини іноземними громадянами.
Станом на 01.05.2015 у місті функціонує 81 прийомна сім’я, де виховуються 113 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 86 дітей. Протягом 2015 року у місті створено 4 прийомні сім’ї, до яких влаштовано 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 8 кандидатів пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді та здійснюють підбір дітей.
З державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 


Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48
 


опубліковано 02.04.2015

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську, станом на 01.04.2015

Станом на 01.04.2015 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1711 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,із них: 1539 дітей виховуються в сімейних формах виховання, що складає 89,9 % а саме:

-       1208 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-        157 дітей виховуються в прийомних сім’ях;
-        174 дитини виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
Протягом поточного 2015 року без батьківської опіки у місті залишилася 51 дитина. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню дітей у сімейні форми виховання, а саме: 31 дитину влаштовано під опіку та піклування в сім’ї громадян, 6 дітей - до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста, 1 дитину усиновлено, 2 дитини повернуто на виховання батькам, ще 9 дітей тимчасово влаштовані до сімей громадян, яких буде призначено опікунами над дітьми.
Також протягом І кварталу 2015 року у місті усиновлено вже 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, з них 15 дітей – громадянами України  та 3 дитини іноземними громадянами.
З державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Станом на 01.04.2015 у місті функціонує 80 прийомних сімей, де виховуються 110 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 86 дітей. Протягом І кварталу 2015 року у місті створено 2 прийомні сімох, куди влаштовано 3 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, ще 3 дитини довлаштовано дол. функціонуючих дитячих будинків сімейного типу.
 

 
 
Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48
 


опубліковано 16.03.2015

ПРЕС-РЕЛІЗ
щодо запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності,
профілактики правопорушень серед дітей за підсумками 2014 року

 
З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності управліннями-службами у справах дітей спільно з відділами кримінальної міліції у справах дітей проводяться профілактичні рейдові заходи «Діти вулиці».
 
Протягом 2014року управліннями – службами у справах дітей проведено 291 рейд „Діти вулиці”, у яких виявлено 11дітей. По кожній дитині приймались конкретні заходи – 9 дітей повернено в біологічні сім’ї, 1 дитину доставлено до центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, 1 - доставлено до навчального закладу.
 
За окремим графіком проводилися рейди по комп’ютерним клубам міста по виявленню дітей шкільного віку, які під час навчальних занять перебувають у цих закладах. Протягом 2014 року проведено 208 рейдів по комп’ютерним клубам міста. У результаті проведених заходів виявлено 14 підлітків, які без поважних причин не були на заняттях в школі. З кожною дитиною проведено  відповідну  профілактичну роботу.
 
Управлінням – службою у справах дітей міської ради скоординована робота по своєчасному виявленню дітей, які систематично самовільно залишають місце свого проживання. Станом на 01.01.15 в управлінні – службі у справах дітей на обліку перебуває 30 дітей, які схильні до бродяжництва. З дітьми даної категорії постійно проводиться індивідуальна профілактична робота: відвідують за місцем мешкання, навчання, роботи, надається допомога в отриманні освіти, працевлаштуванні, тощо.
 
Завдяки скоординованій роботі управлінь-служб у справах дітей, відділів кримінальної міліції у справах дітей, відділів освіти та науки за  2014 рік на території м. Дніпропетровська зменшилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених підлітками. Якщо протягом 2013 року було скоєно 123 кримінальних правопорушень, то протягом  2014 року-68, що менше на 44,7%. У кримінальних правопорушеннях прийняло участь 70  неповнолітніх,  що на 28,6 % менше, ніж в минулому році (2013 - 98). 
 
Протягом 2014 року в поле зору  відділів кримінальної міліції у справах дітей потрапило 417 дітей. З кожною дитиною фахівцями  управлінь-служб у справах дітей проведена відповідна профілактична робота.
 
 
В.о начальникауправління                                                               Г.М.Соколова


опубліковано 19.02.2015

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську, станом на 01.02.1015

 
Станом на 01.02.2015 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1740 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: 1550 дітей виховуються в сімейних формах виховання, що складає 89,1 % а саме:
-       1219 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-        162 дитини виховуються в прийомних сім’ях;
-        169 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
Протягом січня 2015 року без батьківської опіки у місті залишилися 20 дітей. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих дітей у сімейні форми виховання, а саме: 4 дитини влаштовано під опіку та піклування в сім’ї громадян; 7 дітей тимчасово влаштовані до сімей громадян, яких буде призначено опікунами над дітьми.
Також протягом січня  2015 року громадянами України вже усиновлено                      2 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, та 1 дитину усиновили іноземні громадяни.
У місті функціонує 82 прийомні сім’ї, де виховуються 110 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 83 дитини.
Згідно проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у січні 2015 року з державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 2 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.
З кожним роком у місті більшає людей, які готові бути батьками знедоленої дитини, а допомога дітям, які втратили родину, стала пріоритетом у роботі управління–служби у справах дітей. Також повідомляємо, що для розвитку та підтримки сімейних форм виховання законодавством України передбачено:
1.     Підтримка подружніх пар, які всиновлюють дитину.
-        надається одноразова допомога при усиновленні (з 1 липня 2014 року розмір допомоги при народженні дитини у сумі 41280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей, виплата здійснюватиметься одноразово у розмірі 10320 гривень, а щомісячна виплата допомоги буде проводитися протягом 36 місяців (по 860 гривень)
-        одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів.
2. Соціальна підтримка сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
-        щомісячне грошове забезпечення прийомних батьків, батьків-вихователів та надання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, здійснюється із розрахунку два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (для дітей віком до 6 років з 1 січня 2015 року – 2 064 грн., з 1 грудня – 2 334 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2015 року – 2 572 грн., з 1 грудня – 2 910 грн.);
-        одному з прийомних батьків та батьків–вихователів виплачується грошове забезпечення за надання послуг у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину. Грошова допомога призначається на кожну дитину у розмірі: на дитину віком до 6 років з 1 січня 2015 року – 722,4 грн., з 1 грудня – 816,9 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2015 року – 900,2 грн., з 1 грудня – 1018,5 грн.).
До того ж, з метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, законодавством передбачено: безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті, медичне обслуговування; забезпечення безплатною шкільною, спортивною формами та обідами у навчальних закладах; здійснення щорічного безкоштовного оздоровлення в оздоровчих закладах; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, незалежно від форми влаштування, передбачена виплата грошової допомоги у розмірі близько 1810 грн. тощо.
І все ж таки, не дивлячись на зростання кількості дітей, влаштованих до різних форм сімейного виховання та суттєву підтримку з боку держави,  залишається  велика кількість дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування по місту Дніпропетровську, які перебувають поза сімейним оточенням.
Тому, якщо Ви бажаєте створити повну і щасливу сім’ю, зробіть перший крок та зателефонуйте фахівцю з питань усиновлення, опіки та піклування управління-служби у справах дітей за місцем Вашого  проживання.  
 
 
 

Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48  


опубліковано 04.02.2015

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
за підсумками 2014 року

 

Відповідно до Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 27 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах»   управліннями-службами у справах дітей районних у місті рад ведеться облік дітей зазначеної категорії. Станом на 01.01.15 на обліку в управліннях – службах у справах дітей районних у місті рад перебуває 868 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а саме:
 
- 808 дітей, які проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків;
 
- 30 дітей, які систематично самовільно залишають місце свого проживання;
 
- 31 дитина, над якою скоєно фізичне, економічне, сексуальне насильство.
 
Аналізуючи кількість дітей, які перебували на обліку в управлінні-службі у справах дітей міської ради за минулі роки, необхідно відмітити  посилення  та  активізацію  роботи управлінь-служб у справах дітей щодо виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, якщо у 2010 році таких дітей нараховувалося 698, то вже у поточному році – 868 дітей.
 
Протягом 2014 року фахівцями управлінь-служб у справах дітей районних у місті рад виявлено та поставлено на облік 285 дітей зазначеної категорії. Фахівці управлінь-служб у справах дітей систематично відвідують сім»ї, де мешкають діти, які опинились у складних життєвих обставинах. У 2014 році перевірено умови проживання дітей у 723 сім'ях, де виховується 1054 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. У 264 таких сім'ях фахівці управлінь-служб у справах дітей побували більше одного разу.
 
З метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами відвідувань управліннями-службами у справах дітей вжито відповідні заходи, а саме: направлено до судів 161 позовну заяву на позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків по вихованню дітей, 144  клопотання до правоохоронних органів щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності1, 5 дітей вилучено з сім’ї, 95 дітей влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей для вирішення їх подальшої долі, 17 дітей влаштовано до лікарень.
 
Фахівцями управлінь-служб у справах дітей проводиться профілактична робота з батьками щодо належного виконання ними батьківських обов»язків. Протягом 2014 року було проведено 852 бесіди з батьками щодо належного виконання батьківських обов»язків.  

 
Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48
 
 


опубліковано 03.12.2014

 

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську станом на 01.12.2014

 

Станом на 01.12.2014 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1744  дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, із них: 1556 дітей виховуються в сімейних формах виховання, що складає 89,2 % а саме:
-        1228 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян (70,4%);
-        159 дітей виховуються в прийомних сім’ях (9,1 %);
-        169 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу (9,7%);
У поточному 2014 році без батьківської опіки у місті залишилися 223  дитини, з них 16 дітей залишилися невлаштованими на початок звітного періоду. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих дітей в сімейні форми виховання, а саме:
-       124 дитини влаштовано під опіку та піклування в сім’ї громадян;
-       33 дитини - в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;
-       16 дітей - усиновлено;
-       5 дітей - повернені батькам, тобто 178 дітей влаштовані в сімейні форми виховання, що становить по місту 79,8 %.
Протягом 11 місяців 2014 року усиновлено вже 42 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, з них:  40 дітей - громадянами України, 2 дитини – іноземними громадянами.
У місті функціонує 79 прийомних сімей, де виховуються 110 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 83 дитини.
Протягом року у місті створено 7 прийомних сімей, 1 дитячий будинок сімейного типу, куди влаштовано 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 18 дітей довлаштовано до функціонуючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ще 8 кандидатів на створення прийомних сімей пройшли навчання та здійснюють підбір дітей.
У місті ще 107 дітей залишаються виховуватися в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 6,1 % від загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Згідно проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у 2014 року з державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 
Підготовлено  управлінням-службою
у справах дітей міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48
 


опубліковано 15.07.2014

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Дніпропетровську станом на 01.07.2014

Станом на 01.07.2014 по місту Дніпропетровську на обліку перебуває 1749 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: 1551 дитина виховується в сімейних формах виховання, що складає 88,7 % а саме:
-        1239 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян (70,8%);
-        161 дитина виховується в прийомних сім’ях (9,2 %);
-        151 дитина виховується в дитячих будинках сімейного типу (8,8%).
У місті функціонує 79 прийомних сімей, де виховуються 106 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 13 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 87 дітей 
Протягом І півріччя 2014 року у місті створено 4 прийомні сім’ї, 1 дитячий будинок сімейного типу та влаштовано 12 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ще 9 кандидатів на створення прийомних сімей пройшли навчання та здійснюють підбір дітей
Станом на 01.07.2014 року по місту Дніпропетровську залишилися без батьківського піклування 131 дитина. Фахівцями управлінь-служб у справах дітей вжито заходів щодо влаштування виявлених дітей у сімейні форми виховання, а саме:
-        74 дитини влаштовано під опіку,
-        11 дітей – у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу,
-        5 дітей усиновлено,
-        2 дитини повернено батькам.
Протягом поточного 2014 року усиновлено вже 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 24 дитини - громадянами України, 1 дитину – іноземними громадянами.
Згідно проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у 2014 року з державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  

Підготовлено  
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48
 


опубліковано 07.05.2014

ІНФОРМАЦІЯ
щодо соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, у м.Дніпропетровську

 

Управлінням-службою у справах дітей міської ради забезпечується координація роботи та контроль щодо своєчасного виявлення дітей, які мешкають у складних життєвих обставинах, їх облік, систематичну перевірку умов їх утримання та виховання, вжиття заходів щодо соціального захисту дітей зазначеної категорії.
 
     Станом на 01.05.2014 на обліку в управліннях-службах у справах дітей районних у місті рад знаходяться 894 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах, а саме:
 
- 823 дитини, які проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків;
- 31 дитина, яка систематично самовільно залишає місце свого проживання;
- 42 дитини, над якими скоєно фізичне, економічне, сексуальне насильство.
 
Протягом 1 кварталу 2014 року фахівцями управлінь-служб у справах дітей районних у місті рад виявлено та поставлено на облік 90 дітей зазначеної категорії.
 
З метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами відвідувань управліннями-службами у справах дітей вживаються відповідні заходи. Протягом поточного періоду 2014 року управліннями-службами у справах дітей направлено до судів 31 позовну заяву на позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків по вихованню дітей,  37 клопотань до правоохоронних органів щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності, 3 дитини відібрано з сім»ї, 4 дитини влаштовано до притулку для вирішення їх подальшої долі, 3 дитини влаштовано до лікарні.
 
Питання щодо захисту прав та інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, систематично розглядаються на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини, рад профілактики, координаційних рад. Так, протягом поточного періоду  2014 року було розглянуто:
-         35 питань на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини по відношенню до 127 дітей;
-         27 питань  на засіданнях рад профілактики, координаційних рад по відношенню до 65 дітей.

Підготовлено управлінням – службою
у справах дітей Дніпропетровської
міської ради
м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 75
 


опубліковано 05.12.2013

ІНФОРМАЦІЯ
щодо розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
у м. Дніпропетровську

 
Питання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться на постійному контролі у виконкомі Дніпропетровської міської ради.
Станом на 01.13.2013 у м. Дніпропетровську на обліку перебуває 1759 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них 1542 дитини виховуються в сімейних формах виховання (87,7 %), а саме:
-             1234 дитини виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-             171 дитина виховується в прийомних сім’ях;
-             137 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
Станом на 01.12.2013 у місті функціонує 84 прийомні сім’ї, де виховуються 113  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 82 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. У 2013 році створено 5 дитячих будинків сімейного типу та 24 прийомні сім’ї, до яких влаштовано 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 17 дітей довлаштовано до діючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Таким чином, протягом 2013 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста влаштовано 52 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.
         Також 145 дітей, які посиротіли у 2013 році та залишилися невлаштованими на початок року, влаштовані під опіку, піклування, 17 дітей усиновлено, 27 дітей влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.                       
         У 2013 році усиновлено вже 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 40 дітей громадянами України, 5 дітей - іноземними громадянами.
         Станом на 01.12.2013 по місту 153 дитини ще залишаються виховуватися у державних закладах. На виконання проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у 2013 році з державних закладів у сімейні форми виховання по  м. Дніпропетровську влаштовано вже 54 дитини, позбавлені батьківського піклування, з них:  47 дітей - з дитячих закладів для дітей-сиріт, 7 дітей - з професійно-технічних навчальних закладів

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48
 


опубліковано 01.11.2013

 

ІНФОРМАЦІЯ 
управління – служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради 

З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання правопорушень  серед дітей, виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм соціальної, правової, медичної допомоги постійно здійснюються управліннями-службами у справах дітей спільно з оперуповноваженими відділами кримінальної міліції у справах дітей профілактичні рейдові заходи „Діти вулиці”.
 
 
За 9 місяців 2013 року управліннями – службами у справах дітей проведено 242 рейди „Діти вулиці”, у яких виявлено 22 дитини. По кожній дитині приймались конкретні заходи – 10 дітей влаштовані до притулків, 9 - повернено в біологічні сім’ї, 3- доставлено до лікарні.
 
За окремим графіком проводилися рейди по комп’ютерним клубам міста по виявленню дітей шкільного віку, які під час навчальних занять перебувають у цих закладах. За 9 місяців 2013 року  проведено 185 рейдів по комп’ютерним клубам міста. У результаті проведених заходів виявлено 11 підлітків, які без поважних причин не були на заняттях в школі. З кожною дитиною проведено  відповідну  профілактичну роботу, 7 дітей повернено на навчання та 4 дітей доставлено до дому.
 
Управлінням – службою у справах дітей міської ради скоординована робота по місту щодо своєчасного обліку дітей, які систематично самовільно залишають місце свого проживання. Станом на 01.10.13 в управлінні – службі у справах дітей на обліку перебуває 29    дітей, які схильні до бродяжництва. З дітьми даної категорії постійно проводиться  профілактична робота: відвідують за місцем мешкання, навчання, роботи, надається допомога в отриманні освіти, працевлаштуванні, тощо.
 
 

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 60 88


 опубліковано 02.09.2013

 

ІНФОРМАЦІЯ
управління – служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради 
щодо відзначення Дня знань

 

В перший день осені тисячі наших молодих співгромадян повертаються до навчання, а дехто вперше переступає поріг школи, ступаючи на цікавий та сповнений багатьох несподіванок шлях здобуття знань.

Управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради вітає школярів з Днем знань та початком нового навчального року.
Напередодні свята, 30.08.2013 року, для 340 дітей соціально-незахищених категорій міста Дніпропетровська відбулася театралізована вистава у приміщенні Дніпропетровського обласного українського молодіжного театру. Юні глядачі переглянули цікаву виставу та отримали подарунки.

Також 02.09.2013 року управління-служба у справах дітей міської ради привітає зі святом вихованців притулку для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Діти отримаютьканцелярські приладдя.

Користуючись нагодою, управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради бажає всім спраглим до знань молодим українцям терпіння, наснаги та цілеспрямованості, впевненості у власних силах, творчого натхнення, розуміння з боку батьків та вчителів, подальших успіхів у навчанні на благо нашої рідної України.
 

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48
 


опубліковано 02.07.2013

ІНФОРМАЦІЯ
щодо розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
у м. Дніпропетровську

Питання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться на постійному контролі у виконкомі Дніпропетровської міської ради.
Станом на 01.07.2013 у м. Дніпропетровську на обліку перебуває 1786 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них 1508 дітей виховуються в сімейних формах виховання (84,4 %), а саме:
-             1214 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-             171 дитина виховується в прийомних сім’ях;
-             123 дитини виховуються  в дитячих будинках сімейного типу.
         У місті функціонує 82 прийомні сім’ї, де виховуються 109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 81 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування.. У 2013 році у м. Дніпропетровську створено вже 4 дитячі будинки сімейного типу та 13 прийомних сімей, до яких влаштовано 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 13 дітей довлаштовано до діючих прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу. Таким чином, протягом 2013 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста влаштовано 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 14 кандидатів на створення прийомних сімей пройшли навчання та здійснюють підбір дітей.
         Також 77 дітей, які посиротіли у 2013 році та залишилися невлаштованими на початок року, влаштовані під опіку, піклування, 8 дітей – усиновлено, 17 дітей влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.                       
         У 2013 році усиновлено вже 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 17 дітей - громадянами України, 1 дитину - іноземними громадянами.
         На виконання проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у 2013 році з державних закладів у сімейні форми виховання по  м. Дніпропетровську влаштовано вже 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 28 дітей - з дитячих закладів для дітей-сиріт, 7 дітей з професійно-технічних навчальних закладів.

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48

 


опубліковано 05.06.2013

ІНФОРМАЦІЯ
щодо розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
у м. Дніпропетровську

Питання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться на постійному контролі у виконкомі Дніпропетровської міської ради.
Станом на 01.06.13 у м. Дніпропетровську на обліку перебуває 1782 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, із них 1496 дітей виховуються в сімейних формах виховання (84 %), а саме:
-             1220 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-             168 дітей виховуються в прийомних сім’ях;
-             108 дітей виховуються  в дитячих будинках сімейного типу.
         У місті функціонує 81 прийомна сім’я, де виховуються 114 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 10 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2013 році у м. Дніпропетровську створено вже   2 дитячі будинки сімейного типу та 10 прийомних сімей, до яких влаштовано 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 9 дітей довлаштовано до діючих прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу. Таким чином, протягом 2013 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста влаштовано 24 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 10 кандидатів на створення прийомних сімей пройшли навчання та здійснюють підбір дітей.
         Також 62 дитини, які посиротіли у 2013 році та залишилися невлаштованими на початок року, влаштовані під опіку, піклування,                            3 дитини – усиновлено, 7 дітей – до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.                         .
         У 2013 році усиновлено 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 13 дітей - громадянами України, 1 дитину - іноземними громадянами.
На виконання проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у 2013 році з державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано вже  32 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, з них: 25 дітей - з дитячих закладів для дітей-сиріт, 7 дітей з професійно-технічних навчальних закладів.

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48опубліковано 08.04.2013

ІНФОРМАЦІЯ
щодо запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, профілактики правопорушень серед дітей,
у м. Дніпропетровську

 
З метою попередження дитячій безпритульності та бездоглядності, запобігання правопорушенням  серед дітей, вжиття відповідних заходів щодо влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту та надання їм соціальної, правової, медичної допомоги постійно здійснюються спільно з оперуповноваженими відділу кримінальної міліції у справах дітей профілактичні рейдові заходи „Діти вулиці”.
 
 
Протягом 1 кварталу 2013 року управліннями – службами у справах дітей міської та районних у місті рад проведено 84 рейди „Діти вулиці”, у яких виявлено 7 дітей. Із загальної кількості затриманих дітей  1 мешканець іншого регіону України. По кожній дитині приймались конкретні заходи – 4 дитини влаштовані до притулків, 2 - повернено в біологічні сім’ї, 1- доставлено до лікарні.
 
За окремим графіком проводилися рейди по комп’ютерним клубам міста по виявленню дітей шкільного віку, які під час навчальних занять перебувають у цих закладах. У 1 кварталі 2013 року  проведено 74 рейди по комп’ютерним клубам міста. У результаті проведених заходів виявлено 5 учнів шкіл, які без поважних причин не були на уроках в школі. З кожною дитиною проведено  відповідну  профілактичну роботу.
 
З метою запобігання правопорушень у підлітковому середовищі та постановки на облік дітей, які систематично самовільно залишають місце свого проживання, управлінням – службою у справах дітей міської ради щоквартально аналізується інформація щодо  дітей, доставлених до кримінальної міліції у справах дітей. Здійснюється контроль щодо виявлення та постановки дітей зазначеної категорії  на облік в службах у справах дітей районних у місті рад.Станом на 01.04.13 по місту  в управліннях-службах у
 справах дітей районних у місті рад на обліку перебуває 27 дітей, які схильні до бродяжництва. З даною категорією дітей постійно проводиться  профілактична робота: відвідують за місцем мешкання, навчання, роботи, надається допомога в отриманні освіти, тощо.
 
 

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 60 88


ІНФОРМАЦІЯ
управління – служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради 
щодо відзначення Нового року

  Новий рік — особливе свято для кожної людини, родини, оскільки воно пов’язане з новими надіями і сподіваннями. Усі діти, вірячи в диво, просять у новорічного чарівника іграшки, солодощі, книги а також здоров’я і щастя.
Здійснення частини цих мрій, стало доброю щорічною традицією управління-служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради.
Тож, напередодні відзначення Новорічних свят, 27 грудня 2012 року, управлінням – службою у справах дітей Дніпропетровської міської ради заплановане проведення театралізованої вистави  у приміщенні обласного молодіжного театру для 340 дітей соціально-незахищених категорій міста Дніпропетровська. Юні глядачі отримують солодкі подарунки.
 Управління-служба у справах дітей привітає 60 вихованців притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Усі діти отримають м’які іграшки та солодощі.
Не залишили без уваги і 40 неповнолітніх, які утримуються в Дніпропетровському слідчому ізоляторі, усі підлітки також отримають солодощі.
Користуючись нагодою, управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради  від щирого серця вітає усіх з наступаючим Новим Роком! Нехай збудуться Ваші мрії, нехай святкова новорічна зірка осяє кожну оселю світлом добра та надії, зігріє любов’ю серця, додасть сил та натхнення, нехай Новий Рік стане для Вас і Ваших рідних роком добрих змін, духовного оновлення та процвітання! Бажаємо всім Вам, злагоди і добра, щастя і любові.
 

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48ІНФОРМАЦІЯ
управління – служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради 
щодо відзначення Дня Святого Миколая

 
altЩороку 19 грудня відзначається День Святого Миколая. Микола Чудотворець дарує нам віру у здійснення найзаповітніших мрій, вселяє у наші душі світлі почуття, надихає нас на добро, сіє зерна любові до ближнього.
Відзначення Дня Святого Миколая стало доброю традицією для управління-служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради.
Тож управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради традиційно вітає наймолодших громадян міста Дніпропетровська із Днем Святого Миколая – прекрасним святом радості та надії.
У міському Палаці дітей та юнацтва відбудеться святковий захід для    450 дітей міста. До участі у заході запрошені діти-сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях громадян, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти з обмеженими можливостями та вихованці дитячих будинків міста. Усі діти отримають солодощі.
Управління-служба у справах дітей також привітає 60 вихованців притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які також отримають солодощі.
Користуючись нагодою управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради бажає всім дітям міцного здоров’я, щастя, радості та надії, веселого настрою і здійснення бажань. Нехай святковий настрій супроводжує Вас повсюди протягом усього Вашого життя.
 

Підготовлено
управлінням-службою
у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48


ІНФОРМАЦІЯ
управління - служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради
щодо відзначення Дня міста

 

День народження міста Дніпропетровська - улюблене свято всіма дніпропетровцями.
Тож, з нагоди відзначення свята, приуроченого до Дня міста, управлінням-службою у справах дітей проводяться наступні заходи:
•        07.09.2012 театралізована вистава у приміщенні обласного молодіжного театру для 170 дітей соціально-незахищених категорій міста Дніпропетровська, юні глядачі отримають подарунки.
•        07.09.2012 урочистості для вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, під час яких 60 вихованців отримують м’які іграшки та канцелярські приладдя.
Не залишаться без уваги і 32 підлітки, які утримуються в Дніпропетровському слідчому ізоляторі. 7 вересня управління-служба у справах дітей подарує їм канцелярські товари.
Користуючись нагодою, управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради вітає мешканців міста зі святом, дякує усім, хто відкрив своє серце, та душу дитині-сироті, подарував їй свою сім’ю та надію на щасливе життя. Бажаємо усім дніпропетровцям добра та щастя, родинного затишку, миру та благополуччя, здійснення всіх бажань, успіху в усіх починаннях.
Підготовлено управлінням - службою у справах дітей Дніпропетровської міської ради м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 75, 744 61 48


Інформація
щодо оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування м. Дніпропетровська

Згідно чинного законодавства діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають забезпечуватись щорічним безоплатним оздоровленням у закладах оздоровлення та відпочинку.

На управління-служби у справах дітей міської та районних у місті рад покладена відповідальність за роботу з організації оздоровчої кампанії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у літній період.

У поточному році діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  м. Дніпропетровська забезпечуються оздоровленням у заміських таборах терміном 21 день, що відповідає нормам чинного законодавства.

У 2012 році управліннями-службами у справах дітей міської та районних у місті рад заплановано оздоровити 856 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільного віку. Станом на 19.07.2012 року управліннями-службами у справах дітей міської та районних у місті рад оздоровлено 605 дітей цієї категорії, і ця робота триває.

582 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, оздоровлюються у закладах оздоровлення та відпочинку на морських узбережжях Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей. 23 дитини забезпечуються оздоровленням у таборі на річковому узбережжі Дніпропетровської області у с. Орлівщина.
 
На оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з міського та районних бюджетів вже витрачено 1414793,3 грн.                                                    

                                                         Підготовлено управлінням-службою
                                                          у справах дітей Дніпропетровської
                                                          міської ради
                                                          м. Дніпропетровськ,
                                                          пр. К. Маркса, 75, 744 60 881


Інформація
управління-служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради щодо відзначення Міжнародного дня захисту дітей

 
1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. У перший день літа управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради щороку традиційно вітає наймолодших громадян міста Дніпропетровська із Днем захисту дітей.
 
Для 170 дітей соціально-незахищених  категорій міста Дніпропетровська 01.06.2012 р. відбудеться театралізована вистава у приміщенні обласного молодіжного театру. Юні глядачі переглянуть цікаву виставу та отримають  подарунки.
 
Управління-служба у справах дітей привітає також і 60 дітей – вихованців притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
 
Також привітання та подарунки отримають 168 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованці прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, рідних дітей прийомних батьків та батьків-вихователів.
 
Не залишаться буз уваги і 60 підлітків, які утримуються в Дніпропетровському слідчому ізоляторі.
 
Користуючись нагодою, управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради бажає всім маленьким громадянам міста Дніпропетровська здоров’я, щасливого дитинства та сяючих посмішок!
 
 

  Підготовлено управлінням-службою
  у справах дітей Дніпропетровської
 міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 75, 744 60 88

 


Інформація
про роботу притулків для дітей

      Для соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, сьогодні у м. Дніпропетровську функціонує два притулки для дітей “Барвінок” на 30 місць та “Росток” на 30 місць.

Останнім часом у м. Дніпропетровську зберігається стійка тенденція щодо зменшення як бездоглядних, так і безпритульних дітей, а також зменшення кількості дітей у притулках міста: з 686 дітей у 2005 році до 252 дітей у  2011 році.
 
      За  2011 рік соціальну допомогу у притулках міста отримало 252 дитини, з них:
     - притулок “Барвінок” –142;
    -  притулок “Росток” – 110.
 
         Із загальної кількості, влаштованих у притулки,  162 дитини – мешканці міста, 90 – мешканці інших регіонів, 209 дітей потрапило до притулку вперше. Основною причиною влаштування дітей до притулків є неблагополуччя в родинах.
Адміністрація закладів направляє роботу притулків на розвиток сімейних форм виховання, на збереження біологічної родини. Психологами закладів ведеться постійна індивідуальна робота з батьками, опікунами. Завдяки проведеній роботі з батьками, опікунами по вирішенню подальшої долі вихованців притулків у 2011 році забезпечено повернення у сім'ї 74 дитини, влаштовано під опіку та піклування – 16 дітей, у прийомні сім”ї та дитячі будинки сімейного типу - 16 дітей, усиновлено – 2 дітей.
Протягом минулого року з притулків у дитячі будинки, інтернати на повне державне утримання влаштовано - 36 дітей, до центру соціально-психологічної реабілітації – 43 дитини, переведено у інші притулки – 11 дітей, повернено у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 3 дитини, інше – 7 дітей.
Станом на 19.03.2012 року у притулках міста Дніпропетровська перебуває 38 дітей: притулок „Барвінок” – 25 дітей, притулок „Росток” – 13 дітей.
З метою соціального захисту дітей, які влаштовані до цих закладів детально аналізуються причини влаштування дитини, відносини, які склалися у родині тощо. З дітьми та батьками працюють психологи для того, щоб з’ясувати проблеми та допомогти їх вирішити, з метою повернення дитини у родину.                                                      
                                                          

Підготовлено управлінням-службою
у справах дітей Дніпропетровської
міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 75, 744 60 88

 

 

Інформація
щодо розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбалених батьківського піклування,
у м.Дніпропетровську

     У м.Дніпропетровську значна увага приділяється проблемам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав та законних інтересів, створенню умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.
     Станом на 01.04.12 у м.Дніпропетровську на обліку перебуває 1952 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Завдяки скоординованій роботі управлінь-служб у справах дітей м.Дніпропетровська, 1493 дитини виховуються в сімейних формах виховання, що складає 76,5% від загальної кількості дітей по місту. Це безпосередній результат вжитих заходів, спрямованих на активізацію роботищодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
    За підсумками І кварталу 2012 року по м.Дніпропетровську залишилося без батьківського піклування 84 дитини, з них 44 дитини влаштовані до сімейних форм виховання: 36 дітей під опіку та піклування в сім'ї громадян, 6 дітей - в прийомні сім'ї, 2 дитини - повернено батькам.
     У м.Дніпропетровську станом на 01.04.12 функціонує 75 прийомних сімей, в яких виховуються 103 прийомні дитини та 4 дитячі будинки симейного типу, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. Протягом 2012 року по м.Дніпропетровську створено 5 прийомних сімей та влаштовано до них 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 3 дитини влаштовані у функціонуючі прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Таким чином, за підсумками І кварталу 2012 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста влаштовано 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
    Згідно проекту Концепції розвитку усиновленя та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області "Родина для дитини" протягом І кварталу 2012 року із державних закладів до сімейних форм виховання влаштовано вже 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськог піклування.

Підготовлено управлінням-службою
у справах дітей Дніпропетровської
міської ради
м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 75
Інформація
щодо соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, у м.Дніпропетровську

Управлінням-службою у справах дітей міської ради забезпечується координація роботи та контроль щодо своєчасного виявлення дітей, які мешкають у складних життєвих обставинах, їх облік, систематичну перевірку умов їх утримання та виховання, вжиття заходів щодо соціального захисту дітей зазначеної категорії.
 
     Станом на 01.05.12 на обліку в управліннях-службах у справах дітей районних у місті рад знаходиться 794 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме:
 - 730 дітей, які проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків;
- 24 дитини, які систематично самовільно залишають місце свого проживання;
- 55 дітей, над якими скоєно фізичне, економічне, сексуальне насильство.
 
Протягом поточного періоду 2012 року фахівцями управлінь-служб у справах дітей районних у місті рад виявлено та поставлено на облік 73 дитини  зазначеної категорії.
 
З метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами відвідувань управліннями-службами у справах дітей вживаються відповідні заходи. Так, за поточний період 2012 року  направлено до судів 13 позовних заяв на позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків по вихованню дітей,  44 клопотання до правоохоронних органів щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків, 15 дітей влаштовано до притулків для вирішення їх подальшої долі, 2 дитини влаштовано до лікарень.
 
Питання щодо захисту прав та інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, систематично розглядаються на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини, рад профілактики, координаційних рад. Так, протягом поточного періоду  2012 року було розглянуто:
-         106 питань на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини по відношенню до 420 дітей;
-         1117 питань  на засіданнях рад профілактики, координаційних рад по відношенню до 276 дітей.

Підготовлено управлінням – службою
у справах дітей Дніпропетровської
міської ради
м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 75Інформація
щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у м. Дніпропетровську

 
Станом на 01.08.12 у м. Дніпропетровську на обліку знаходиться 1889 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У поточному році по місту спостерігається зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на 01.01.12 на обліку перебувало 1967дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
 Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1478 дітей виховуються в сімейних формах виховання (78,2 %): опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, а саме:
-             1262 дитини виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-             142дитини виховуються в прийомних сім’ях;
-             74дитини виховуються  в дитячих будинках сімейного типу.
 
Все більше дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування знаходять свої сім’ї. Станом на 01.01.12 у м. Дніпропетровську в сімейних формах  виховувалось1484дітей (75,4% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
У місті функціонує 79 прийомних сімей, в яких виховуються 114 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 4 дитячі будинки сімейного типу, де виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.
Протягом 2012 року у м. Дніпропетровську створено 11 прийомних сімей та влаштовано до них 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 3 дитини влаштовані у функціонуючі дитячі будинки сімейного типу та 7 дітей у функціонуючі прийомні сім’ї. Таким чином, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста влаштовано вже 23 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пройшли навчання ще 12 кандидатів на створення прийомних сімей та встановлюють контакт з дітьми.
Протягом звітного періоду 2012 року усиновлено 43 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, з них 36 дітей - громадянами України, 7 дітей - іноземними громадянами.
            У 2012 році без батьківської опіки у місті залишилася 131 дитина та 30 залишилися невлаштованими на початок року. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих дітей в сімейні форми виховання, а саме:
-         під опіку влаштовано 76 дітей;
-         у прийомні сім’ї влаштовано 7 дітей;
-         у дитячі будинки сімейного типу влаштовано  4 дитини;
-         усиновлено 5 дітей;
-         на виховання батькамповернено5 дітей;
-         тимчасово влаштовано в сім’ї  громадян 17 дітей, тобто 70,8% дітей влаштовані в сімейні форми виховання.
Згідно проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” заплановано щорічно влаштовувати у сімейні форми виховання 20 % дітей із державних закладів. У 2012 році із державних закладів по місту заплановано влаштувати 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.08.12 у сімейні форми виховання влаштовано вже 51 дитину цієї категорії, і ця робота триває.
 

Підготовлено управлінням – службою
у справах дітей Дніпропетровської
міської ради
м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 75
744 61 48
 


ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану виховання, утримання і розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу м. Дніпропетровська

У місті Дніпропетровську значна  увага приділяється проблемам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав та законних інтересів, створенню умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.

Робота управління-служби у справах дітей Дніпропетровської міської ради направлена на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення контролю за умовами проживання та виховання цих дітей.

У місті Дніпропетровську станом на 01.02.2012 функціонує 4 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 32 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, і 74 прийомні сім’ї, в яких виховуються 100 прийомних дітей.

За підсумками минулого 2011 року по місту Дніпропетровську створено  17  прийомних сімей, до яких влаштовано 23 дитини та ще 16 дітей довлаштовано до функціонуючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Таким чином, протягом 2011 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу влаштовано 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.      

За підсумками січня 2012 року вже створено 2 прийомні сім’ї, до яких на виховання влаштовано 2 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.

На виконання пункту 21 Положення про прийомну сім’ю та пункту 7 Положення про дитячий будинок сімейного типу, раз на рік служби у справах дітей районних у місті рад готують звіти про стан виховання, утримання і розвитку прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу на основі інформації, що надають соціальні працівники, вихователі дошкільних закладів або класні керівники навчального закладу, де навчаються діти, дільничний педіатр, дільничний інспектор. Управлінням-службою у справах дітей Дніпропетровської міської ради проаналізовано питання забезпечення належних умов проживання, утримання, виховання та розвитку дітей в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, здійснення заходів соціального-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання сім’ям комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

За результатами аналізу з’ясовано, що прийомними батьками та батьками-вихователями у м. Дніпропетровську створені належні умови для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: діти мають власні кімнати, місця для навчання та відпочинку, речі особистого вжитку, іграшки, книжки тощо. Батьки–вихователі та прийомні батьки займаються вихованням та розвитком дітей, слідкують за їх здоров’ям: діти відвідують музичні школи, спортивні, танцювальні, художні гуртки та секції, проходять медичне обстеження та лікування в закладах охорони здоров’я.  

Діти, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, користуються безоплатним проїздом у громадському міському (приміському) транспорті та медичним обслуговуванням, забезпечуються безоплатною шкільною, спортивною формами та обідами, проходять безкоштовне оздоровлення в оздоровчих закладах.
 
Підготовлено управлінням – службою у справах дітей Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75,  744 61 48

ІНФОРМАЦІЯ
щодо запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності у зв’язку з погіршенням по годних умов
Запобігання дитячій безпритульності, бездоглядності, вчинення дітьми правопорушень є однією з основних напрямків роботи управління - служби у справах дітей міської ради.

 

З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання правопорушенням серед дітей, вжиття відповідних заходів щодо влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту та надання їм соціальної, правової, медичної допомоги постійно здійснюються профілактичні рейдові заходи „Діти вулиці”.
Завдяки скоординованій та систематичній роботі управління - служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах по місту у 2011 виявлено 71 дитину, яка бродяжили та жебракували. Із загальної кількості виявлених у 2011 році дітей - 11 мешканці інших регіонів України. По кожній виявленій дитині вжито конкретні заходи: 28 дітей вла:птовано до притулків, 25 дітей повернено додому, 14 повернено у навчальні заклади, 2 дітей влаштовано до лікарень.
У зв’язку з різким зниженням температури повітря управлінням скоординовано роботу по місту щодо вжиття заходів по виявленню бездоглядних та безпритульних дітей.
Фахівцями управлінь-служб у справах дітей разом з кримінальною міліцією у справах дітей проводяться рейди по виявленню таких дітей. Перевіркою охоплено вокзали, ринки та парки міста, підземні переходи, зупинки, торгівельні центри, покинуті будинки. Також фахівцями управлінь-служб у справах дітей здійснюються перевірки умов утримання дітей у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою недопущення переохолодження дітей вдома.
У місті працює два притулки для дітей та центр соціально-психологічної реабілітації дітей, які працюють цілодобово, вільних місць для влаштування виявлених дітей достатньо. Умови для проживання дітей в цих закладах створені належні.
Протягом тижня за результатами проведеної роботи трьох дітей влаштовано до притулків: одна дитина - із неблагополучної сім’ї, де не було умов для проживання, двоє – бродяжили.
І ця робота триває.
 

Інформація
щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у м. Дніпропетровську

 

Основним пріоритетним напрямком роботи управлінь - служб у справах дітей м. Дніпропетровська є влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання.

Станом на 01.10.12 у м. Дніпропетровську на обліку знаходиться 1847 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1474 дитини виховуються в сімейних формах виховання (79,8%): опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.
У місті функціонує 82 прийомні сім’ї, в яких виховуються 116 прийомних дітей, та 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2012 року у м. Дніпропетровську створено 17 прийомних сімей та влаштовано до них 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 11 дітей довлаштовані у функціонуючі прийомні сім’ї, та дитячі будинки сімейного типу. Також у 2012 році у місті створено 2 дитячі будинки сімейного типу (Самарський район), куди влаштовано 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Таким чином, протягом 2012 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста влаштовано 41 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

За підсумками 9 місяців 2012 року  усиновлено 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 47 дітей - громадянами України, 8 дітей - іноземними громадянами.

У 2012 році без батьківської опіки у місті залишилися 185 дітей, з них  133 дитини влаштовані в сімейні форми виховання, що становить по місту 71,9 %.

Згідно проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у 2012 році із державних закладів по місту заплановано влаштувати 46 дітей. Станом на 01.10.12 у сімейні форми виховання влаштовано 61 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

Для розвитку та підтримки сімейних форм виховання законодавством України передбачено:
·        підтримка подружніх пар, які всиновлюють дитину віком до трьох років. Їм надається одноразова допомога при усиновленні (у 2012 році з 1 жовтня— 27 900 грн, з яких 9300 буде виплачуватись одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців, з 1 грудня — 28830 грн, з яких 9610 буде виплачуватись одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців) та одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів, що є суттєвою підтримкою сім’ї;
·        грошове забезпечення прийомних батьків, батьків-вихователів та надання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, здійснюється із розрахунку два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (з 1 жовтня — 1860 грн, з 1 грудня — 1922 грн на дітей віком до 6 років та з 1 жовтня — 2322 грн, з 1 грудня — 2394 грн. на дітей віком  від 6 до 18 років).
·        одному з прийомних батьків та батьків – вихователів виплачується грошове забезпечення за надання послуг у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину. Грошова допомога призначається на кожну дитину у розмірі: на дитину віком до 6 років: з 1 жовтня - 558 грн, з 1 грудня - 576,6 грн,  та на дитину віком від 6 до 18 років:  з 1 жовтня - 696,6 грн, 1 грудня - 718,2  грн.

До того ж, з метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, законодавством передбачено: безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті, медичне обслуговування; забезпечення безплатною шкільною і спортивною формами та обідами; здійснення щорічного безкоштовного оздоровлення в оздоровчих закладах, спортивних таборах, таборах праці та відпочинку. Також на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, незалежно від форми влаштування, передбачена виплата грошової допомоги у розмірі близько 1810 грн.
 

Інформація
 щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у м. Дніпропетровську
.

 
          Станом на 01.11.12 у м. Дніпропетровську на обліку знаходиться 1839 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1471 дитина виховується в сімейних формах виховання (80 %): опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, а саме:
-             1228 дітей виховуються під опікою в сім’ях громадян;
-             153 дитини виховуються в прийомних сім’ях;
-             90 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу.
         У місті функціонує 82 прийомні сім’ї, в яких виховуються 115 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 6 дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом поточного року у м. Дніпропетровську вже створено 18 прийомних сімей та влаштовано до них 20 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування. Також у місті створено ще 2 дитячі будинки сімейного типу (Самарський район), куди влаштовано 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 11 дітей довлаштовано у функціонуючі прийомні сім’і та дитячі будинки сімейного типу. Таким чином до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу міста протягом 2012 року влаштовано 42 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ще 5 кандидатів на створення прийомних сімей пройшли навчання та здійснюють підбір дітей.
         Протягом 2012 року усиновлено 64 дитини-сироти та дитини, позбавлені, з них 55 дітей - громадянами України, 9 дітей - іноземними громадянами.
         У 2012 році без батьківської опіки у місті залишилося 212 дітей, з них 30 дітей, залишилися невлаштованими на початок року. Органами опіки та піклування районних у місті рад вжито заходів по влаштуванню цих дітей в сімейні форми виховання. Із них влаштовані: під опіку – 107 дітей, прийомні сім’ї –15 дітей, дитячі будинки сімейного типу – 16 дітей, усиновлено – 11 дітей, 7 дітей повернено батькам, тобто 73,6% дітей влаштовані в сімейні форми виховання, а до державних закладів влаштовано 20 дітей  (9,4%), по іншим дітям готують документи на подальше влаштування.
Згідно проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області „Родина для дитини” у 2012 році із державних закладів по місту заплановано влаштувати 46 дітей. Станом на 01.11.12 у сімейні форми виховання влаштовано вже 63 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.
 

Інформація
 щодо соціального захисту дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах

 

 Відповідно до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.08 № 4580 „Про єдину електронну систему обліку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання” станом на 01.01.13 на обліку в управліннях – службах у справах дітей районних у місті рад перебуває 775 дітей, які опинились у складаних життєвих обставинах, а саме:
 
-  711 дітей, які проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків;
-  26 дітей, які систематично самовільно залишають місце свого проживання;
-  40 дітей, над якими скоєно фізичне, психологічне, економічне, сексуальне насильство.
 
Протягом 2012 року управліннями – службами у справах дітей районних у місті рад виявлено та поставлено на облік 275 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
 
З метою соціального захисту дітей фахівцями управлінь було здійснено  виходи в 654 сім»ї, де мешкає 939 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. З метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами відвідувань управліннями-службами у справах дітей вживаються відповідні заходи, а саме:
-               2 дітей відібрано з сімей;
-               83 позови направлено в суди на позбавлення батьків, що не виконують свої батьківські обов»язки,  батьківських прав;
-               149 клопотань направлено до правоохоронних органів щодо притягнення батьків до відповідальності;
-               12 документів готується для позбавлення батьків батьківських прав;
-               61 дитину влаштовано до притулків;
-               12 дітей влаштовано у лікарні;
-               1223 бесіди проведено з батьками щодо попередження про відповідальність за ухиляння від виконання своїх батьківських обов’язків.

 

ІНФОРМАЦІЯ
 щодо розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
у м. Дніпропетровську

   Питання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться на постійному контролі у виконкомі Дніпропетровської міської ради.

    Станом на 01.03.13 у м. Дніпропетровську на обліку перебуває 1815 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1493 дитини виховуються в сімейних формах виховання (82,3 %) а саме:
      -1234 дитини виховуються під опікою в сім’ях громадян;
      -153 дитини виховуються в прийомних сім’ях;
      -106 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу.

     У місті функціонує 85 прийомних сімей, в яких виховуються 119 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 9 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 62 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. У 2013 році у м. Дніпропетровську створено вже 1 дитячий будинок сімейного типу та 5 прийомних сімей до яких влаштовано 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 7 кандидатів на створення прийомних сімей пройшли навчання та здійснюють підбір дітей.
     
     Також 25 дітей, які посиротіли у 2013 році та залишилися невлаштованими на початок року, влаштовані під опіку, піклування, 2 дитини - усиновлено, 2 дитини - до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

    У 2013 році усиновлено 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 4 дитини - громадянами України, 1 дитину - іноземними громадянами.

   На виконання проекту Концепції розвитку усиновлення та інших форм сімейного виховання в Дніпропетровській області «Родина для дитини» у 2013 році з державних закладів у сімейні форми виховання влаштовано вже 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
Підготовлено управлінням-службою у справах дітей
Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 75, 744 61 48